фестивал

"Ризница талената"

Музички таленти на фестивалу “Ризница Талената”

Драмски таленти на фестивалу “Ризница Талената”

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: info@osgrabovac.edu.rs