Select Page

Подручна одељења

Орашац
Подручна одељења - Орашац

Подручна одељења – Орашац

Најстарија на овим просторима је школа у Орашцу. Познат је податак да је постојала још 1804. године а касније је радила са прекидима све до 1898. године када је званично почела са непрекидним радом.

…Година 1808. застала је отворену народну “малу школу ” у Орашцу. У сачуваним писменим поменима бележи се учитељ Андра из Орашца. Учитељ Андрија, први орашчанин учитељ рођен је 1750. године у Пожаревцу. Био је живог духа, сав заокупљен патриотским радом у народу.

Каква је била школа Андрије Поповића, у коју су долазила деца из Орашца и Ушћа, не може се знати. А каква је требало да буде по мишљењу сељака из тих села види се из писма проти Матеји: “Особито Вас молимо да нам Ви уредите Вашом заповести чколу, да ту чколу начинимо с’ Вашим изумом, зато што свак човек не зна шта је чкола илити пак наука “.

Учитељ Андрија је остао у Орашцу до 1813. године.

…Школске 1841/42. године учитељи су радили извештаје за прво и друго полугодиште. У Орашцу је према извештају учитеља од 8. јуна 1842.г. било 5 ученика. Он је записао само шта је предавао, а о ученицима нема података. Учитељ је био Петар Цвијовић из Вуковара у Цесарији. 1842. године сачуван је извештај школе у Грабовцу- где је било 11 ученика.

…Школска 1845/46.год. – преглед броја ученика

– Орашац………………. 26 ученика,
– Грабовац…………….. 23 ученика,
– Палеж…………………. 40 ученика…

У школу су уписивана мушка деца, изузев неколико девојчица, деце најимућнијих сељака. Сиромашни родитељи избегавали су да упишу у школу и мушку децу, јер су сматрали да то њима није потребно и да је то за имућне људе.

Тек 1898. године Орашац је добио зграду од полутврдог материјала укупне површине 202м2за око 50 ученика. Тада школа постаје четвороразредна а за учитеља је постављен Милутин Станковић. Ова се година може узети као званично отварање сталне основне школе у Орашцу.

Године 1921. одлучено је да се подигне нова школска зграда, од тврдог материјала (камена и цигле) јер је постојећа од ћерпича добрим делом била дотрајала. Исте године је срушена и школска зграда и школа престала са радом. Ученици опет посећују школу у околним селима.

Године 1923. била је готова нова школска зграда, коју је село изградило из својих средстава.

На подручју ове школе пред почетак другог светског рата било је неписмених 153, што би у процентима износило око 40 %. Поред неписмених било је и оних који су завршили један, два или највише три разреда, па прекинули школовање.
После ослобођења пришло се окупљању деце дорасле за школу. У школској 1944/45. години било је уписаних у сва четири разреда 116 ученика, од којих редовно похађају наставу 83 ученика.

Како је деци из Вукићевице често био отежан долазак у школу, а нарочито у зимско време, 1955. године Вукићевица отвара школу за себе, тј. за децу са подручја Вукићевице, те се и број ученика у школској 1955/56. години смањио на 68 ученика.

Школа је једно време радила као физички одвојена одељења основне школе у Дрену.

Године 1998. прослављена је стогодишњица основне школе у Орашцу.

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com

 

web tasarım