Select Page

Матична школа

Историјат школе

 Осим констатације да су Грабовчани, као и већина у Посавини и Тамнави, нерадо слали децу у школу, других података o образовању у Грабовцу нема све до 1836. године.

Kao “млађа нормална школа” у Грабовцу се први пут помиње 1841/42. године. Те године је учитељ Матија Живковић сачинио школски извештај.
Од 1858. године у Грабовцу ради веома образован учитељ, Јован Петковић из Новог Сада, који је завршио 6 разреда гимназије у Аустрији и филозофију у Београду.

Ако се даље прате подаци уочава се континуитет школе у Грабовцу. Школа се одржала и након 1898. када је донет закон по коме је “свако мушко и женско дете, које живи у Србији, дужно да сврши основну школу”. Школа је морала да има најмање 50 ученика.

Основна школа у Грабовцу основана је 1865. године. Пошто школа није имала своју зграду, била је принуђена да користи манастирски конак сазидан 1858. године. Ова црквена зграда је преправљена за школу и у њој се обављала настава све до подизања нове школске зграде 1959. године.

Рад у школи у првим данима њеног отварања обављали су учитељи из Аустрије, који су за свој рад примали награде од ђачких родитеља у новцу и у натури. У то доба настава се изводила без одређеног плана. Учитељи су били реткост. Једини задатак је био да посетиоци науче да читају и пишу. Од послератних учитеља важнији су били Љуба Аћимовић, управитељ школе, после другог светског рата редовни професор и декан Дефектолошког факултета у Београду.
Од школске 1936/37. године грабовачка школа добија новог учитеља, Душана Полексић пo чијем имену је школа и носила назив. Он се у Грабовцу задржао до 1940. године.

За време другог светског рата грабовачка школа ради све четири године. После рата, важнији догађај се збио школске 1950/51. године, када је грабовачка школа постала осмогодишња. До тада су виши разреди завршавани у Стублинама.
У послератном периоду створени су повољни услови за рад школе. Село је велико, једно од највећих у општини, и зато су у овом месту подигнуте две школске зграде:

• Школа у Доњем крају зидана је 1949. године, има две учионице, канцеларију и стан за учитеље. Ова школска зграда служи за четвороразредну наставу, односно за одељења од I-IV разреда. Прве учитељице у овој школи су биле Дара Станојевић и Ката Јовановић.
• За осмогодишњу наставу, у центру села, подигнута је нова школска зграда са 5 учионица и две канцеларије 1959. године. У непосредној близини подигнуте су три стамбене зграде са 7 станова за просветне раднике.

ОС Грабовац

ОС Грабовац

Основна школа „Грабовац” образује ученике из пет села обреновачке општине и два села са територије Уба. Матична школа у Грабовцу и издвојено одељење у Дрену су осморазредне, а у селима Љубинић, Вукићевица, Орашац, као и у засеоку Доњи Грабовац су четвороразредне школе. Школа је настала интеграцијом три основне школе 1969. године, тако да је у новонасталу школу унета традиција поменутих школа. Након интеграције 1969. године изграђена је нова школска зграда у Грабовцу, која је отпочела са радом 1976. године. Те године на тему отварања нове школе, тадашњи директор Слободан Ђорђевић, је рекао: „Изградњом нове школе ученици нашег села добиће знатно више простора за нормалан рад. До сада смо радили у врло скученом простору и под врло тешким условима. У новој школској згради добићемо 15 нових просторија од којих ће 8 бити учионице. Школа у Грабовцу у ствари представља неку врсту матичне школе за села Дрен, Вукићевицу, Љубинић, Орашац и Доњи Грабовац”. Исте године на иницијативу тадашњих општинских власти, школа је добила име „Душан Полексић” по учитељу и управитељу грабовачке школе и то је име задржала до 2004. године.
Током година долазило је до гашења појединих секција и до појаве нових. Данас у Школи раде: драмска, ликовна, спортске секције, литерарна, рецитаторска секција, лингвистичка, новинарска, еколошка. Учествујемо на такмичењима у оквиру наставних предмета (математике, српског језика, биологије, географије, историје). Поред тога уз учешће родитеља омогућен је рад фолклорне групе.
Школске 1991/92. године почиње са радом емисија “Ритам школе” преко разгласне станице, а покренут је школски лист “Ђачке новине” који се штампа два пута годишње.

Ученици из Доњег краја Грабовца су били домаћини деци из Норвешке у оквиру манифестације “Радост Европе” 1986. године, а 2008. године Школу је посетила норвешка делегација.

Школске 2003/04. уводи се енглески језик у први разред, као базични предмет, а у школској 2005/06. години уводи се информатика као изборни предмет.
Школа је 2004. године реализовала пројекат „Живимо и учимо заједно”, а 2008. године Армалов пројекат „За здраву пијаћу воду”.

У школи је 2007. године организована еколошка манифестација „Зелена јабука”.
Највећи домети су достигнути на такмичењима рецитатора и шаха, а запамћени из математике, науке маладима, историје, географије, музичке културе. Најбољи резултати у раду школе везани су за касне 80-десете и деведесете године прошлог века.

Шах- стално учешће на општинским, градским и републичким такмичењима од школске 1977/78 до 88/89 године, а касније са прекидима. Највећа достигнућа: више пута освајано прво или друго место у екипном или појединачном пласману, а 1985/86. екипно прво место на савезном такмичењу, следеће 1986/87 друго место. Секција са сигурно највећим резултатима. Освојене су бројне награде. Вишеструки су екипни победници Србије, а 1985/86. године су у Пули заузели прво место на савезном такмичењу. Следеће 1986/87. заузимају друго место. Поред тога и у појединачном пласману освајају прва места у Граду и Републици.
Почетком 21. века шах бележи резултате на државном и међународном нивоу. Браћа Живковић освајају прва места на државном нивоу.
-Рецитовање- рецитатори наше школе у периоду од 1976/77 – 1986/87. остварују: прва места на општинским и градским такмичењима и готово редовно учествују на републичким такмичењима где постижу значајне резултате. Остварено је и једно учешће на савезном нивоу.

– Драмске групе. Драмске групе млађих и старијих разреда су редовно освајале једно од прва три места у општини од 1977. године до половине деведесетих година. Драмска секција, након извесне паузе у раду, поново оживљава последњих година.
– Математика. Републичко такмичење два пута осамдесетих година и више пута последњих година 20. века.
– Историја и географија достигнућа до републичког такмичења.
– Фолклорна секција у школи постоји од оснивања нове школе 1976. године. Њен рад са краћим прекидима траје до данас. Осим на школским приредбама, фолклорна секција је једно време давала концерте за родитеље ученика и месне заједнице у околини.
– Прва помоћ. више пута освајана прва места у општини и граду.
– Ликовна секција. Рад ликовне секције је константан од оснивања школе, али посебно значајне резултате постиже од половине последње деценије прошлог века. Освојена су бројна регионална и међународна признања кроз учешћа ученика на ликовним конкурсима.
– уређење ентеријера, дворишта (прва места у општини и граду).
Остварени контакти:
– Сарадња са школама из Словеније у оквиру братимљења општина (осамдесете године у Вукићевици).
– Сарадња са секретаријатом за образовање Загреба (крајем осамдесетих година).
– Сарадња са школама и предсшколским установама са Косова (Ђаковица, 1980.).
– Деца Европе-гостовање деце Норвешке у Доњем Грабовцу 1986. октобра месеца.
– Посета чланова Европске делегације за бригу и старатељство деце (Шведска) заједнички пројекат за Србију и Хрватску 1990.
Јула 2007. године школа је поднела пријаву за пројекат „Армалов фонд за здраву питку воду”. Пројекат је одобрен и на тај начин наша школа је увршћена у 64 Армалове школе из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Овај пријекат је веома успешно реализован што је потврђено посетом амбасадора Републике Словеније као и представника Арамаловог фонда за здраву питку воду као и донацијом производа Мариборске Ливарне Марибор.

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com