Select Page

ОШ Грабовац:

Интерна акта

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Извештај о раду директора за шк.2020/21 линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Извештај о раду школе за шк.2020/21 линк.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

План рада за шк.2020/21 линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правилник о раду библиотеке линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Развојни план линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Издавање дупликата јавне исправе линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Измена Правилника о систематизацији линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Измена Статута линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пословник о раду Наставничког већа линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пословник о раду Савета родитеља линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пословник о раду ученичког парламента линк.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Школски програм од 2021. до 2025.године. линк.

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com