Select Page

Запослени

Ко смо ми

Школу данас похађа 430 ученик. Ученици су распоређени у 29 одељења, 22 чистих и 7 комбинованих. Настава се изводи у матичној школи у Грабовцу, која је осмогодишња школа и пет подручних одељења: Доњи крај Грабовца (четворогодишња школа), Дрен (осмогодишња школа), Орашац (четворогодишња школа), Вукићевица (четворогодишња школа) и Љубинић (четворогодишња школа).

 

 

Наши запослени

Укупан број запослених

У Основној школи “Грабовац” је 79 запослених, од чега је 9 у управи школе, администрацији и стручних сарадника,  53 запослени у настави и 17 помоћно-техничко особље.

Директор:
Радослав Марковић

Помоћник  директора:
Нада Бојић

Секретар:
Јована Илић

Рачуноводство:
Љиљана Алавања Караклић
Софија Филиповић

Педагог:
Биљана Мијаиловић

Психолог:
Ана Булатовић

Библиотекар:
Соња Арсић Вукомановић
Љиљана Шајиновић
Нада Бојић
Нада Арсенијевић

Педагошки асистент:
Кристина Марковић

Светлана Марковић
Наставник разредне наставе

Нађа Нешић
Наставник разредне наставе

Драгица Живановић
Наставник разредне наставе

Марина Зарић
Наставник разредне наставе

Тања Зарић
Наставник разредне наставе

Јелисавка Јовичић
Наставник разредне наставе

Љепосава Лакић
Наставник разредне наставе

Јованка Матић
Наставник разредне наставе

Јасминка Мршић
Наставник разредне наставе

Вера Николић
Наставник разредне наставе

Александра Радојичић
Наставник разредне наставе

Марија Гудурић
Наставник разредне наставе

Јасмина Јаковљевић
Наставник разредне наставе

Славица Филић
Наставник разредне наставе

Биљана Шиник Ђокић
Наставник разредне наставе

Љиљана Милетић
Наставник разредне наставе

Јелена Ристић
Наставник разредне наставе

Српски језик:
Соња Арсић Вукомановић
Нада Арсенијевић
Марија Весић

Енглески језик:
Неда Николић
Нада Бојић
Јелена Матић
Снежана Јосиповић

Руски језик:
Љиљана Шајиновић

Географија:
Сања Петровић

Немачки језик:
Снежана Јосиповић
Марија Мрав
Ивана Цекић

Техника и технологија:
Маријана Јовановић

Биологија:
Гордана Лазић Баћић

Информатика и рачунарство:
Драгица Лазић
Немања Вуковић

Физика:
Миодраг Петровић

Историја:
Горан Ристовић
Сања Милановић

Верска настава:
Жељко Богосављевић
Милан Нинковић
Александар Гајић
Сава Гајић

Музичка култура/Хор и оркестар
Ана Миљојковић

Вишња Чубрић

Математика:
Бојана Тадић
Зоран Поповић
Сузана Поповић

Физичко васпитање/изабрани спорт:
Саша Милошевић
Ђорђе Поповић

Ликовна култура/Цртање, сликање и вајање:
Лидија Павловић

Хемија:
Оливера Станојевић
Биљана Драгић

Домар:
Мирко Топаловић
Милован Марковић
Дамир Шуша

Радник на одржавању чистоће:
Ковиљка Влајковић
Јасмина Прелић
Грозда Петровић
Јелена Радосављевић
Љубина Нешић
Славица Илић
Слободанка Матић
Славица Симић
Марина Чалић
Јулијана Радовић
Јасмина Букуровић
Дејана Рајковић

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com