Select Page

Подручна одељења

Дрен
Подручна одељења - Дрен

Подручна одељења – Дрен

Година 1897. се сматра годином отварања прве основне школе у селу Дрену среза Посавског.
1898. Дрењани саградише нову школску зграду која ће у потпуности одговарати својој намени. Треба рећи да су се сељаци на својим састанцима договорили да за 5 година изграде ту школску зграду како би напустили приватну кућу у којој је школа прво радила, али да су они предузимљивошћу и трудом то успели и да остваре за само једну годину. Тако је надзорник народних школа за округ ваљевски замолио 23. новембра 1898. године министра да се обави преглед зграде, те је Српско Краљевско Министарство просвете и црквених послова, 7. јануара 1899. године, одобрило усељење у нову зграду. Та зграда је по свом значају вредан културно- историјски споменик.
1963. године, у близини постојеће школе и цркве, саграђена је нова школа. До 1969. године школа ради као самостална организација а од тада је у саставу ОШ „Грабовац” у Грабовцу.
Данас се у њој школује по једно одељење до осмог разреда. У школи постоји библиотека. Осамдесетих година је изграђено централно грејање. Дечја установа „Перка Вићентијевић” из Обреновца има у Дрену једно одељење које обухвата децу предшколског узраста која се, захваљујући томе припремају за полазак у први разред.
Нова школа у Дрену сада има 5 учионица, једну радионицу, једну наставничку просторију, библиотеку, један кабинет за информатику и потпуно реконструисану фискултурну салу.новић.

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com

 

web tasarım