Select Page

ОШ Грабовац:

Вести и обавештења

Извршење буџета Републике Србије-Извештај о капиталним издацима и примањима линк. 

Извршење буџета Републике Србије-Извештај о новчаним токовима линк. 

Извршење буџета Републике Србије-Баланс прихода и расхода линк. 

 Извршење буџета Републике Србије – извештај о извршењу буџета линк. 

Извршење буџета Републике Србије- баланс стања линк. 

Информациони систем за подношење финансијских извештаја линк. 

Одлука и извештаји о попису нефинансијске имовине у сталним средлинк. 

Одлука о усвајању јавне набавке линк. 

Одлука о усвајању извештаја о финансијском пословању, токовима новца линк. 

Одлука о усвајању извештаја о финансијском пословању и распореду линк. 

Одлука о расходу линк. 

План рада школе за школску 2023/2024 годину линк. 

Анекс школског програма за школску 2023/2024.год. линк. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.год.  линк. 

Извештај о раду школе за школску 2022/2023.год. линк. 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА  О ЛИЧНОСТИ линк. 

Поступак за издавање дупликата сведочанства (прочитај).

План рада школе за 2022/2023.године. линк.

Школски програм за период од 2022.год. до 2026.год.линк

Упис ученика у први разред школске 2022/2023.године линк.

Информатор о раду школе ” Грабовац” из Грабовца линк.

O закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Oсновне школе „Грабовац“ из Грабовца

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника физичког и здравственог васпитања

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника физичког и здравственог васпитања

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника техничког и информатичког образовања и технике и технологије

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника физике

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место наставника математике

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место чистачице

(прочитај...)

О решењу о избору кандидата по конкурсу за радно место домара

(прочитај...)

О расписивању конкурса за пријем у стални радни однос наставника физичког и здравственог васпитања

(прочитај...)

О расписивању конкурса за пријем у стални радни однос наставника српског језика

(прочитај...)

О расписивању конкурса за пријем у стални радни однос наставника математике

(прочитај...)

О расписивању конкурса за пријем у стални радни однос наставника физике

(прочитај...)

О списку уџбеника за школску 2020/2021. годину

(прочитај...)

О завршном испиту за школску 2019/2020. годину

(прочитај...)

О организацији рада школе од 1. јуна 2020. године

(прочитај...)

О психосоцијалној подршци

(прочитај...)

О начину пријављивања за полагање пријемног испита

(прочитај...)

О упису ученика у први разред основне школе у школској 2020/2021.

(прочитај...)

О упису ученика у први разред основне школе.

(прочитај...)

О допису Националној служби за запошљавање.

(прочитај...)

О обустави поступка пријема у стални радни однос наставника математике, српског језика, физике и физичког и здравственог васпитања.

(прочитај...)

О застоја у поступку пријема у стални радни однос секретара школе.

(прочитај...)

О застоја у поступку пријема у стални радни однос домара, чистачице, два наставника математике и једног наставника техничког и информатичког образовања и технике и технологије.

(прочитај...)

О упису деце у први разред школске 2020/2021. године

(прочитај...)

Одлука о расписивању конкурса

за пријем у радни однос 2 наставника математике (прочитај...)

Одлука о расписивању конкурса

за пријем у радни однос секретара школе (прочитај...)

На мандатни период од четири године. (отвори оглас)

Директор, ОШ ”Грабовац”

Оглас објављен 15.01.2020. године у листу Послови

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com